Toon uw engagement

Ik ben aannemer en onderteken het charter

Door het ondertekenen van het Safety My Priority-charter engageert u zich om absolute prioriteit te geven aan veilig werken in uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Om u daarbij te helpen ontvangt u van Embuild inspiratievolle content, veiligheidstips en hulpmiddelen, waaronder de Safety My Priority toolbox. Dat is een nuttig instrument om over arbeidsveiligheid te communiceren met uw werknemers én om u als geëngageerde, veilige werkgever kenbaar te maken aan al uw stakeholders.

De toolbox bevat o.a. het digitale Safety My Priority-label, praktische veiligheidstips en een digitale versie van het Safety My Priority-Magazine.

Toon als leidinggevende dat u zich engageert voor een veilige werkomgeving: zet uw schouders mee onder de campagne en onderteken het Safety My Priorty-charter!

Ik engageer me voor bewust veilig bouwen en teken dit Safety My Priority - charter!

1 Stap 1 van 2
2 Stap 2 van 2