Over de Safety My Priority-campagne

Safety My Priority is een brede bewustmakingscampagne gericht naar iedereen die beroepshalve met bouwen en verbouwen te maken heeft. Een groter collectief bewustzijn omtrent risicopreventie en veiligheid moet het onaanvaardbaar hoog aantal arbeidsongevallen in de Belgische bouwsector fors terugschroeven. De ‘Veilig bouwen: eerst denken, en dan doen!’-campagne geeft hiertoe alvast het startschot.

Het campagnebeeld toont het bekende Jenga-spel. Ook in dit spel komt het erop aan eerst te denken en dan pas te doen. Wees u bewust van wat u doet voor u handelt!

Paul Depreter: “Bouw bewust veilig en teken het charter”

Paul Depreter, de voormalige voorzitter van Embuild, neemt het voortouw en lanceert een campagne rond bewust veilig bouwen. “Wij moeten onze mentaliteit en gedrag veranderen en samen het aantal arbeidsongevallen in de bouw drastisch te verlagen!”. Bekijk wat onze beleidsverantwoordelijken hiervan denken! (vanaf 4:25min)

Paul Depreter: “Méér aandacht voor veiligheid in bouwopleidingen”

Paul Depreter, de voormalige voorzitter van de Embuild, breekt op het 15de Bouwforum (21/2/2019) een lans voor arbeidsveiligheid als verplicht vak in alle bouwopleidingen.

Een campagne van Embuild

Embuild adviseert, vertegenwoordigt en verdedigt ruim 15.500 Belgische bouwbedrijven. We nodigen niet alleen alle bouwbedrijven, maar ook het onderwijs, ontwerpers, veiligheidscoördinatoren, experten, studiebureaus en zeker ook particuliere en publieke bouwheren uit om mee hun schouders te zetten onder het Safety My Priority-verhaal. Samen maken we het verschil.