Toon uw engagement

Ik ben opdrachtgever, architect, studie-ingenieur, veiligheidscoördinator, toeleverancier bouw of andere

En engageer mij om:

  • Absolute voorrang te geven aan veilige bouwprojecten en dit zowel in ontwerp- als in uitvoeringsfase;
  • Al mijn medewerkers aan te zetten tot veilig verantwoord gedrag

Om u daarbij te helpen ontvangt u van Embuild inspiratievolle content, veiligheidstips en hulpmiddelen, waaronder de Safety My Priority toolbox.

Deze toolbox bevat o.a. het digitale Safety My Priority-label, praktische veiligheidstips en een digitale versie van het Safety My Priority-Magazine.

Ik engageer mij voor een veilige werkomgeving, zet mijn schouders mee onder de campagne en onderteken met volle overtuiging het Safety My Priorty-charter!