Toon uw engagement

Ik ben opdrachtgever, architect, studie-ingenieur of veiligheidscoördinator

En engageer mij om:

  • Absolute voorrang te geven aan veilige bouwprojecten en dit zowel in ontwerp- als in uitvoeringsfase;
  • Al mijn medewerkers aan te zetten tot veilig verantwoord gedrag

Om u daarbij te helpen ontvangt u van de Confederatie Bouw inspiratievolle content, veiligheidstips en hulpmiddelen, waaronder de Safety My Priority toolbox.

Deze toolbox bevat o.a. het digitale Safety My Priority-label, praktische veiligheidstips en een digitale versie van het Safety My Priority-Magazine.

Ik engageer mij voor een veilige werkomgeving, zet mijn schouders mee onder de campagne en onderteken met volle overtuiging het Safety My Priorty-charter!

Ik engageer me voor bewust veilig bouwen en teken dit Safety My Priority - partnership charter!

1 Stap 1 van 2
2 Stap 2 van 2