Aantal arbeidsongevallen in de bouw op jaar tijd met 14% afgenomen

Wim Deloof
28 april, 2022

Het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid daalde in de bouw van 8899 (in 2019) naar 7678 (in 2020), goed voor een afname met 14%, zo blijkt uit een analyse van Embuild op basis van cijfers van Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s.

 

Op vijf jaar tijd nam het aantal arbeidsongevallen in de sector met 22% af. “Onze sector wordt veiliger, maar dag na dag blijven we inspanningen leveren om de bouw nog meer risicoloos te maken”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild. “Zo zullen nieuwe werknemers in de bouw binnenkort verplicht een basisveiligheidsoplossing van 8 uren moeten volgen.”

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af. Volgens de laatst beschikbare cijfers is de laatste daling zelfs ronduit spectaculair te noemen. Tussen 2019 en 2020 nam het aantal arbeidsongevallen immers af met 14%. Bovendien kan deze afname niet op het conto van corona geschreven worden, vermits de bouw als eerste sector, dankzij een protocol tussen vakbonden en werkgevers, na 1 maand terug aan de slag ging.

Basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden. Zo treedt binnenkort meer dan waarschijnlijk één van de maatregelen uit het actieplan veiligheid van Embuild in werking. Het gaat om een maatregel die ook door de vakbonden naar voren wordt geschoven, namelijk een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw. Daarmee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij die de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar in de sector actief was. Die opleiding zou 8 uur in beslag nemen en binnen de maand na de start van de tewerkstelling afgelegd moeten worden. In eerste instantie enkel voor de arbeiders van het paritair comité 124, ruimschoots het grootste paritair comité in de bouw, maar mits wetgevend initiatief is uitbreiding mogelijk naar andere paritaire comités, zelfstandigen en gedetacheerde werknemers.

Deze basisveiligheidsoplossing is bedoeld om nieuwkomers in de bouw bewust te maken van alle risico’s waarmee ze op een bouwplaats geconfronteerd kunnen worden. Tegelijkertijd krijgen ze basiskennis van de wettelijke preventieprincipes en wordt hen aangepaste preventiemaatregelen en veilig gedrag op de werf aangeleerd. De maatregel gaat ten laatste in op 31 maart 2023, maar vermoedelijk zelfs vroeger. De ondertekening van de CAO is in principe voor binnenkort voorzien.

Niet op onze lauweren rusten

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild: “We doen er alles aan om de bouw veiliger te maken en daar slagen we jaar na jaar in. Toch mogen we niet op onze lauweren blijven rusten en moeten we nog verdere inspanningen leveren om onze sector safer te maken.” Embuild heeft daarvoor al een aantal jaren de sensibiliseringscampagne www.safetymypriority.be lopen met voorop tips en ‘best practices’ allerhande.

Bekijk reacties ( )