Wegenwerken van korte duur: zo houdt u het veilig

Wim Deloof
4 september, 2020

Wanneer uw wegenwerken niet lang duren, heeft dat een belangrijk nadeel. Een weg of rijstrook afsluiten, gaat niet zomaar. En dat maakt het werk een stuk onveiliger. Voor u en uw medewerkers.

Uw arbeiders voelen dat ook zo aan: onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat 23 procent van de wegmarkeerders de werksituatie als onveilig beoordeelt. In de hele bouwsector is dat maar bij 14 procent het geval.

Wilt u als aannemer de werken veilig houden? Besteed dan aandacht aan werf- en kledijsignalisatie.

Werfsignalisatie: plannen

Werfsignalisatie informeert, oriënteert en leidt weggebruikers. Zo vermindert u het risico op ongevallen voor uw werknemers én de bestuurders.

Maar voor u ook maar iets van signalisatie mag aanbrengen, hebt u een vergunning nodig. En die krijgt u pas als u een signalisatieplan opmaakt van de werf. In dat plan staan minstens:

 • verkeerswegen (de gewone en die op de werf)
 • kilo- en hectometerpaaltjes
 • kruispunten en/of verkeersknooppunten (die zich op de werf zelf en bij het naderen van de werf bevinden)
 • bestaande signalisatie die van invloed is op de werf
 • eventuele omleidingswegen

Denk er ook aan dat u bestaande signalisatie mogelijk moet afdekken.

Moet er een omleiding komen? Dan hebt u ook een verkeersplan nodig met een goedkeuring van de politie of de leidinggevende ambtenaar. Belangrijk is dat het verkeer zo weinig mogelijk wordt gehinderd. En dat voertuigen – zeker nutsvoertuigen – toegang hebben tot omliggende gebouwen, handelszaken of parkings.

Meer informatie

Deze blog biedt maar een kort overzicht. Wilt u meer weten? Duik dan in dit Constructiv-dossier over wegenwerken van korte duur. U vindt er meer informatie over wetgeving, werfinrichting, de invloed van het weer en signalisatiekledij. Er komen ook vier specifieke activiteiten aan bod: betonvoegen herstellen, mobiele bouwplaatsen, uitgraven van en werken in sleuven en wegmarkeringen.

Werfsignalisatie: praktisch

Hou ook hiermee rekening bij uw signalisatie:

 • Zorg dat de signalisatie altijd duidelijk zichtbaar is voor weggebruikers.
 • Vraag uw medewerkers om vooraan te beginnen als ze de signalisatie plaatsen, en achteraan als ze die verwijderen. Zo staan ze altijd met hun gezicht naar het verkeer.
 • Denk na over hoe je de signalisatieborden plaatst zodat ze stabiel genoeg zijn. Vastmaken aan bestaande borden, de voetstukken gebruiken of in de grond plaatsen?
 • Stel iemand aan om de signalisatie na te kijken en te controleren. Stuur die werknemer op voorhand naar een relevante opleiding, zodat hij de wettelijke verplichtingen concreet en praktisch kan uitwerken.
 • De signalisatie van de omleiding moet als eerste worden geplaatst, vóór andere signalisatie.
 • De werken mogen pas beginnen wanneer de noodzakelijke voorbereidingen getroffen zijn en de nodige signalisatie geplaatst is.
 • Neem de verkeerstekens weg als de werken klaar zijn.

Signalisatiekledij

In sommige gevallen verplicht de wet dat u bij wegenwerken kleren met een signaalfunctie draagt. Zo bent u in alle weersomstandigheden zichtbaarder voor weggebruikers, zowel overdag als ’s nachts.

Goede signaalkledij bestaat uit fluorescerend materiaal voor de zichtbaarheid én retroreflecterend materiaal om licht te weerkaatsen. Er bestaan drie klassen. Hoe hoger de klasse, hoe fluorescerender en retroreflecterender het materiaal, en hoe zichtbaarder de kledij.

In de praktijk zie je vaak dat jassen en overalls tot klasse 3 kunnen behoren. Gilets en broeken met borststuk behoren tot klasse 2. Schouder- en lendenbanden vormen de klasse 1-groep. Bij wegenwerken moet de signalisatiekledij minstens tot klasse 2 behoren. De klasse hangt af van de werken en het weer.

Veiligheidscharter

Toon uw engagement om uw wegenwerkers veilig te laten werken en onderteken het veiligheidscharter. Dan verschijnen uw naam en bedrijfsnaam hier, tussen de namen van andere geëngageerde aannemers.

Wat met grote werken van lange duur?

Hoe omgaan met veiligheid op complexe werven, waarbij verschillende bedrijven samenwerken? Rinkoniên toont het goede voorbeeld in Antwerpen. Temidden van het drukke verkeer op de ring bouwt het aannemersconsortium het eerste grote deel van het Oosterweelproject. Treinen, vrachtwagens en personen auto's razen langs of onder de werken door. Hoe pak je zulke projecten veilig aan? Een reportageploeg van de Confederatie Bouw ging kijken.

Bekijk reacties ( )

Ontvang Safety My Priority News

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Safety My Priority News en blijf op de hoogte van al ons veiligheidsnieuws! U kunt op elk moment weer uitschrijven.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.