Aannemers over de veiligheidscultuur in hun onderneming: “werkgevers moeten het voorbeeld geven”

Confederatie Bouw
12 februari, 2019

Uiteraard moeten aannemers waken over de rendabiliteit van hun projecten. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. In het Jaarverslag Confederatie Bouw 2017-2018 wordt duidelijk gemaakt dat aannemers hun verantwoordelijkheid kunnen en moeten opnemen. Er is nood aan een specifieke, op onze sector afgestemde veiligheidscultuur. Deze cultuur kan er niet komen zonder het engagement en de inzet van de bedrijfsleiding. De concrete aanpak van onderstaande aannemers werkt alvast inspirerend!

Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder CFE: “Met heel het management hebben we maatregelen genomen. De eerste was dat er geen enkele vergadering meer is bij CFE, geen enkel directiecomité, zelfs geen enkele raad van bestuur, die niet begint met het hoofdpunt van de agenda: de veiligheid. Het is hierbij uitermate belangrijk dat de top van het management het voorbeeld geeft.”

Karel Derde, gedelegeerd bestuurder Derde Construct: “Het is vanzelfsprekend dat je als werkgever het voorbeeld moet geven. En dat gaat ook over zaken als zelf een ordelijk kantoor hebben, of een correcte loonadministratie.”

Bob Van Poppel, gedelegeerd bestuurder Van Poppel: “Veiligheidscultuur heeft
te maken met voor elkaar zorgen, zeker in een familiale onderneming zoals die van ons. En dat begint bij mij, de bedrijfsleider. Ik moet zorg dragen voor mijn mensen.”

Filip Coumans, partner Safety & Risk ERM: “Het probleem is niet zozeer dat bedrijven niet weten welke handelingen belangrijk zijn. Wat ze neigen te vergeten is na te denken over hoe hun mensen deze moeten uitvoeren.”

Damien Magerat, gedelegeerd bestuurder Jacques Delens: “Tien dagen geleden heb ik een van onze werven laten stilleggen omdat ze wanordelijk en niet veilig genoeg was. En ik gaf de opdracht: maak ze even proper als een ziekenhuiskamer. Er is geen ruimte voor vaagheid in je communicatie over veiligheid.”

Karl Neyrinck, gedelegeerd bestuurder EEG: “Wij zien dat er een zeer sterke correlatie is tussen veiligheid, netheid en rendement op een werf. Wij hebben ook een cultuur om iedere vrijdagnamiddag een opkuis op een werf te organiseren. Veiligheid heeft een top–downbenadering, maar in de praktijk zien we dat dat maar nut heeft als het van de vloer op ondersteund wordt en dat alle goeie ideeën van de mensen op de vloer komen.”

Colette Golinvaux, zaakvoerder Golinvaux: “Je kunt onmogelijk op een goede manier werken zonder een ergonomische en veilige werfzone. Dat helpt ons om het beste kwaliteitswerk te bieden. Daarvoor zijn natuurlijk opleidingen nodig. Al onze werknemers zijn geschoold, worden bijgeschoold, elk jaar opnieuw. Er is duaal leren, voor jongeren die bij ons stage lopen of deeltijds studeren en deeltijds werken. Als ik één wens mag uiten, dan zou ik graag hebben dat veiligheid van jongs af aan wordt bijgebracht op school en bij alle opleidingen.”

Joos Dewulf, hoofd Health & Safety AC Materials / Square Group: “Een heel belangrijke pijler is ook geloofwaardigheid. Als je al die inspanningen doet rond opleiding en training en attitude, dan moet er ook een sluitstuk zijn, waarbij onze werf– en projectleiding het beleid waarvoor zij staan ook uitdragen en daadwerkelijk ageren als er zaken verkeerd lopen.”

Dominique Maquet, senior conducteur BAM Galère: “Onze bedrijfscultuur is vrij open. Iedereen heeft inspraak in de veiligheid, de directie, maar ook alle niveaus op de werf. Er moet hard op gedrag gewerkt worden. Ik neem mijn tablet, loop rond op de werf, maak foto’s, zeg meteen wat me opvalt en dan volgt er een veiligheidsvergadering. Je mag niet alleen het slechte laten zien, je moet ook het goede laten zien. Die foto’s, die korte vergaderingen op regelmatige basis op de werf, dat is een werk van elke dag, en zo moet je volgens mij veiligheid benaderen.”

Bekijk reacties ( )

Ontvang Safety My Priority News

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Safety My Priority News en blijf op de hoogte van al ons veiligheidsnieuws! U kunt op elk moment weer uitschrijven.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.