Aantal arbeidsongevallen in de bouw met 5,7% afgenomen

Axelle
26 april, 2024

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw- en installatiesector met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid nam tussen 2021 en 2022 met 5,7% af, zo blijkt uit een analyse die bouwfederatie Embuild maakte van de meest recente cijfers van het federaal agentschap voor beroepsrisico’s FEDRIS. Het totaal aantal arbeidsongevallen in alle sectoren nam tijdens diezelfde periode met 3,7% af. “De bouw- en installatiesector blijft dus veiliger worden, maar er blijft nog veel werk aan de winkel”, zegt Niko Demeester, CEO van Embuild, naar aanleiding van de internationale dag van de Veiligheid en het Welzijn op het werk op 28 april. “De verplichte opleiding basisveiligheid voor iedereen op de werf, die vorig jaar werd ingevoerd, is een belangrijke basis om de veiligheid in onze sector verder te verbeteren.”

In 2022 waren er in de bouw- en installatiesector 7867 arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid. Dat zijn er 5,7% minder dan in 2021, toen er 8341 arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid waren in de sector. Bovendien werd de economische activiteit in de eerste helft van 2021 nog afgeremd door corona, wat de daling van de ongevallen in 2022 nog meer onderstreept. Opmerkelijk ook: het totaal aantal arbeidsongevallen met 1 dag arbeidsongeschiktheid nam tijdens diezelfde periode over alle sectoren slechts met 3,7% af (van 61.814 in 2021 naar 59.813 in 2022), zo geven cijfers van FEDRIS aan.

Niko Demeester, CEO van Embuild: “Elk arbeidsongeval is er één te veel en daarom blijven we resoluut gaan voor meer veiligheid op de werf. De bouw- en installatiesector investeert terecht veel in veiligheid en dat begint zijn vruchten af te werpen. Sinds 15 april 2023 moet iedereen actief op een bouwplaats een verplichte basisveiligheidsopleiding van 8 uur volgen. Het gaat om een maatregel die Embuild zelf voorstelde in zijn veiligheidsplan.” Sinds vorige week is de zogenaamde overgangsperiode waarbij de inspectiediensten louter coachend optreden gedaan.   Wie die opleiding niet geeft, riskeert voortaan dus geverbaliseerd te worden. En dat geldt niet alleen voor de zelfstandige of de onderaannemer, maar ook voor de hoofdaannemer indien blijkt dat hij de keten onvoldoende gecontroleerd heeft.

Verder pleit de bouwfederatie voor nauwkeurigere statistieken over de arbeidsongevallen in de sector. In de huidge cijfers van FEDRIS zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden immers niet opgenomen, maar Embuild is vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

Ook wil Embuild bij alle overheidsopdrachten veiligheid als een aparte post laten opnemen en die kostenpost buiten mededinging plaatsen, zodat men niet in de verleiding komt om te besparen op veiligheidsmaatregelen om een goedkopere offerte te kunnen indienen.

 

Koen Versypt, projectdirecteur bij Rinkoniên: “Wanneer we praten over veiligheid praten we over mensen. Investeren in veiligheid is investeren in onze mensen. Zij zijn ons belangrijkste kapitaal. We zijn het aan iedereen verplicht om veiligheid op het hoogste echelon te plaatsen. We horen soms het argument dat veilig werken ook duur is en ervoor zorgt dat de werken trager zouden verlopen. Dat is niet correct: veiligheid is de hoeksteen van kwaliteit en efficiëntie. Dat is in de bouwsector niet anders: een veilige werf is een productieve werf. Wanneer gepraat wordt over de kost van veiligheid, wordt, onterecht, de kost van niet-veiligheid buiten ogenschouw gelaten. Dat wordt niet gemeten en is moeilijk te detecteren. Daarom vinden we het noodzakelijk dat veiligheid meegenomen wordt van bij de voorbereiding: nadenken over de manier van uitvoeren houdt in dat we nadenken over een veilige manier van uitvoeren. Dat staat niet los van elkaar. Een goed werkplan is een veilig werkplan.”

Sven Somers, projectdirecteur Oosterweelknoop bij Lantis: “Veiligheid op de Oosterweelwerf is een belangrijke prioriteit, niet alleen voor de mensen die er dagelijks werken, maar ook voor de bezoekers die sporadisch passeren. Over veiligheid sluiten we geen compromissen, en we verwachten van onze aannemers dat ze alles in het werk stellen om veilige arbeidsomstandigheden te creëren. De evolutie die de sector doormaakt is positief, en bij Lantis leggen we de lat minstens op die hoogte.”

Bekijk reacties ( )