Bestel uw mondmaskers met oog op nieuwe fase in “exitstrategie”

Wim Deloof
14 mei, 2020

Bestel uw mondmaskers met oog op nieuwe fase in “exitstrategie”

Zoals aangekondigd door premier Sophie Wilmès na afloop van de nationale Veiligheidsraad, is het de bedoeling dat vanaf maandag 4 mei de Belgische bedrijfswereld progressief zijn activiteiten hervat. Zo ook onze bouwsector.

Uit de Generieke Gids die goedgekeurd werd door de Groep van Tien, blijkt dat vanaf volgende week de social distancing een basispreventieregel blijft maar niet meer onafgebroken zal moeten gevolgd worden. Als het niet mogelijk blijkt om op bepaalde momenten de 1,5 m afstand te blijven respecteren, zal dit kunnen gecompenseerd worden door het dragen van mondmaskers. Al wijzen we er wel op dat over deze versoepeling van de lockdownmaatregelen uiteraard eerst nog een nieuw Ministerieel Besluit dient gepubliceerd.

En zoals u de voorbije dagen ongetwijfeld via de media hebt vernomen, zullen hiervoor zowat alle types van maskers in aanmerking komen. Van stoffen exemplaren, die na een kookwas kunnen hergebruikt worden, over chirurgische maskers tot FFP1’s. Het gaat hier allemaal om hygiënische maskers die gebruikt worden om te vermijden dat de drager ervan het coronavirus verspreidt aan andere personen.

Omdat mondmaskers in deze coronatijden een bijzonder schaars goed zijn geworden, willen we u helpen om op de markt de nodige stuks te kunnen bestellen. In de meegestuurde tabel bezorgen wij een aantal betrouwbare leveranciers bij wie u rechtstreeks uw bestelling kan plaatsen.

De maskers van het type FFP2 en FFP3, de zogeheten respiratoire maskers, zijn nog veel moeilijker te verkrijgen en blijven tot nader order voorbehouden aan de mensen actief in de zorgsector. Dit soort maskers zijn echte PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen). Ze beschermen de drager tegen besmetting.

Bouwvakkers dienen ze enkel te dragen wanneer ze in een omgeving moeten werken waar coronapatiënten verblijven (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...) of op basis van Boek VI van de Codex Welzijn, als verplichte bescherming tegen blootstelling aan bepaalde chemische en carcinogene agentia, zoals kwartsstof en asbest (waar expliciet een FFP3 wordt geëist).

Bekijk reacties ( )