Bouw: aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid met 14% afgenomen op 5 jaar tijd

Wim Deloof
28 april, 2021

Tussen 2014 en 2019 is het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 14% gedaald, terwijl in alle sectoren tijdens diezelfde periode hetzelfde aantal arbeidsongevallen slechts met 1% afgenomen is. Dat blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw op basis van cijfers van FEDRIS. Op deze internationale dag van de veiligheid en het welzijn op het werk hangt de sectorfederatie, samen met de bouwpartners van de Oosterweelverbinding, werfdoeken op om de sensibiliseringsactie ‘Safety My Priority’ extra in de verf te zetten.

 

Het gaat de goede kant op met het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid in de bouw. Op 5 jaar tijd nam hun aantal met 14,2% af, zo blijkt uit cijfers van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Tijdens diezelfde periode nam het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid in alle sectoren slechts met 1,1% af.

 

“En toch moeten we in de bouw nog beter kunnen qua veiligheid”, benadrukt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. “Op Europees vlak zit ons land in het peloton, maar bedoeling is om ons naar de koplopers te gidsen. Dat zijn Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden, waar bouwvakkers twee keer minder kans hebben op een arbeidsongeval.”

BOUW

Ongevallen met minstens 1 dag ongeschiktheid

Evolutie

Ongevallen met dodelijke afloop

Evolutie

2014

10.369 16

2015

9827 -5,3% 14 -12,5%

2016

9692 -1,4% 19 +35,7%

2017

9348 -3,6% 12 -36,9%

2018

9182 -1,8% 18 +50%

2019

8899 -3,1% 9 -50%

ALLE SECTOREN

 

Ongevallen met minstens 1 dag ongeschiktheid

Evolutie

Ongevallen met dodelijke afloop

Evolutie

2014

68.988   59  

2015

66.532 -3,6% 71 +20,3%

2016

69.176 +4% 66 -7,1%

2017

69.245 +0,001 71 +7,6%

2018

70.256 +1,5% 81 +14%

2019

68.231 -2,9% 57 -29,7%

Elk arbeidsongeval is er één te veel. Daarom lanceerde de Confederatie Bouw in 2019 de sensibiliseringscampagne Safety My Priority. Die campagne moet alle bouwaannemers op het belang wijzen van veiligheid op, naar en van de werf. Via een apart magazine en een specifieke website, www.safetymypriority.be, kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag en dat zowel bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers als hun bouwpartners. Ondertussen tekenden ruim 2600 bouwondernemingen dit charter.

Vandaag, op de internationale dag van de veiligheid en het welzijn, hing de Confederatie Bouw samen met de bouwpartners van de Oosterweelverbinding (THV Rinkoniên, bestaande uit Artes Roegiers, Artes Depret, Cit Blaton, Stadsbader en Mobilis) werfdoeken op aan één van de werven van de Oosterweel. “Ook op deze werf van de eeuw, die behoorlijk complex is, is veiligheid van cruciaal belang”, besluit Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.

Bekijk reacties ( )