Collectief vervoer naar de werven

Wim Deloof
14 mei, 2020

Collectief vervoer naar de werven

Sinds de ondertekening van het protocol voor de bouwsector door ALLE vakbonden, donderdagavond (07 mei 2020), zijn er opnieuw enkele wijzigingen in voege met betrekking tot de regels op het gemeenschappelijk vervoer van werknemers naar en van de werf.

Aanpassing die gebaseerd is op de nieuwste versie van de Generieke Gids en die in detail werd opgenomen in de u bezorgde algemene preventiefiche nummer 1068.

Omdat we er reeds enkele mails en telefoons over kregen, herhalen we hier nog eens kort de principes. De basis blijft dezelfde van de voorbije twee maanden: het respecteren van de social distancing van 1,5 m. In dat geval hoeven er geen extra zaken voorzien.

Alleen als afstand houden om praktische redenen niet lukt, dient er een aantal maatregelen genomen:

  1. het beperken van het aantal inzittenden. Gebruik trouwens nooit de maximum capaciteit want zulks is medisch onverantwoord (direct contact tussen de passagiers) en de politiediensten treden hier tegen op! In voertuigen met voorin slechts 2 zitplaatsen en geen achterbank(en), zijn er zowel een flexibele afscherming als maskers nodig. Anders mag enkel de chauffeur aan boord zijn.
  2. en/of het plaatsen van afschermingen in flexibele kunststof;
  3. daarenboven zullen alle passagiers een mondmasker moeten dragen om hun collega’s te beschermen. Bijkomende instructies: zorg dat de ventilatiesystemen goed functioneren en schenk bijzondere aandacht aan de hygiëne in de voertuigen.

Wat de homologatie van de afschermingen in flexibele kunststof betreft, kunnen wij u melden dat we vrijdagavond nu ook het akkoord en de voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben ontvangen. De inhoud loopt grotendeels parallel met de Vlaamse en de Waalse reglementering. Ook in Brussel moet het gaan om afscheidingen die vlot demonteerbaar zijn zonder het gebruik van gereedschap. Geen plexiglas wegens breekbaar en dus gevaarlijk bij ongevallen maar wel kunststof die volledig transparant is en niet broos. Het scherm mag noch het gezichtsveld van de chauffeur, noch het functioneren van de veiligheidssystemen, zoals gordels en airbags, belemmeren.

 

 

Bekijk reacties ( )