Jongeren tewerkstellen in de bouw: een overzicht

Wim Deloof
18 augustus, 2020

Als jobstudent, stagiair of in het kader van hun opleiding: ook jongeren werken in de bouw. En dat is fijn, want met hun jeugdige enthousiasme brengen ze veel bij. Tegelijk is het ook een uitdaging.

 

Jongeren missen ervaring én zijn zich niet altijd bewust van de talloze veiligheidsrisico’s op een werf. Dat maakt hen kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Om die te voorkomen, bepaalt de wet speciale maatregelen. Een overzicht voor u als werkgever.

Risicoanalyse

Voor de jongere bij u aan de slag gaat, moet u een risicoanalyse uitvoeren. Kijk naar de activiteiten die u voor de jongere in petto hebt: houden die een risico in? Zo ja, bepaal en evalueer dan de volgende punten:

 • uitrusting en inrichting van arbeidsplaats en werkpost
 • aard, intensiteit en duur van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia
 • ordening, keuze en gebruik van agentia en arbeidsmiddelen – vooral machines, apparatuur en toestellen – en de bediening ervan
 • arbeidsorganisatie: regeling van arbeidsmethoden en -procedés, en de wisselwerking daartussen
 • opleidingsniveau en voorlichting van jongeren op het werk

Meer info

Deze blog geeft maar een kort overzicht. Wat we hier niet vermelden:

 

 • gezondheidstoezicht als preventiemaatregel
 • verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te regelen
 • speciale regelingen voor jobstudenten en stagiairs

Wilt u meer weten over al uw verplichtingen naar jongeren toe? Lees dit infodossier.

Preventiemaatregelen

Klaar met de risicoanalyse? Dan bedenkt u aangepaste preventiemaatregelen. In deze volgorde, afhankelijk van hun doel:

 1. risico’s voorkomen
 2. schade voorkomen
 3. schade beperken

Een goed voorbeeld van die eerste groep maatregelen is het verbod op bepaalde taken, zoals:

 • werk dat instortingen kan veroorzaken
 • las- of snijwerk met een elektrische boog of met een brander in tanks
 • gebruik van schiethamers
 • taken met blootstelling aan giftige en/of kankerverwekkende stoffen
 • het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen

Meer verbodsbepalingen vindt u op pagina’s 8 en 9 van dit Constructiv-dossier. Op het verbod bestaat soms wel een afwijking, onder voorwaarden.

Onthaal en begeleiding

Een andere preventiemaatregel: het onthaal en de begeleiding van de jongere. Die krijgt zo de kans om zich aan de werkomgeving aan te passen en te leren hoe hij zijn werk goed doet.

Voor het onthaal stelt u een hiërarchische meerdere aan, voor de begeleiding een ervaren medewerker. U mag deze taken ook gerust zelf opnemen.

Belangrijk is dat u de jongere in het begin goed informeert over:

 • risico’s en preventiemaatregelen
 • noodprocedures: wat te doen bij ernstig en onmiddellijk gevaar, eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie
 • opdrachten en taken van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • namen en contactgegevens van preventieadviseurs, de vertrouwenspersoon – als die er is – en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • gezondheidstoezicht
 • passende opleidingen

Veiligheidscharter

Toon uw engagement om jongeren veilig te laten werken en onderteken het veiligheidscharter. Dan verschijnen uw naam en bedrijfsnaam hier, tussen de namen van andere geëngageerde aannemers.

Bekijk reacties ( )

Ontvang Safety My Priority News

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Safety My Priority News en blijf op de hoogte van al ons veiligheidsnieuws! U kunt op elk moment weer uitschrijven.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.