Prebes geeft 7 tips om taalbarrières op de werf aan te pakken

Wim Deloof
17 februari, 2022

Prebes, de Vlaamse vereniging voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, wil iets doen aan de communicatieproblemen die ontstaan wanneer op de werkvloer mensen met verschillende nationaliteit en moedertaal aan de slag zijn.

Zulke situaties komen in de bouwsector almaar vaker voor. Het Prebes-kenniscentrum plaatste daarom een filmpje online met 7 concrete maatregelen om taalbarrières weg te werken en de communicatie en dus ook de veiligheid te verhogen.

  • Verplichte invoering van een gemeenschappelijke voertaal;
  • Stel taalvaardigheid als eis bij de werving;
  • Benoem een tweetalige voorman bij elke groep;
  • Geef mondelinge veiligheidstraining in de eigen taal van de werknemers;
  • Geeft een taalcursus in de voertaal;
  • Laat mensen met dezelfde taal als groep hetzelfde werk doen;
  • Gebruik meertalige instructies, pictogrammen en andere hulpmiddelen.

 

Bekijk reacties ( )