Stad Antwerpen en bouwsector sluiten werfcharter af

Wim Deloof
19 september, 2023

Stad Antwerpen en Embuild Antwerpen, de lokale afdeling van bouwfederatie Embuild, slaan de handen in elkaar en maakten een werfcharter op, dat ze vandaag ondertekenden. Dat moet leiden tot een verkeersveilige en duurzame stedelijke logistiek in Antwerpen.

Het charter heeft als onderwerp alle vrachtverkeer (+3,5 ton) van de bouwsector van en naar werven gelegen op grondgebied Antwerpen. Het werd door de stad en Embuild Antwerpen, de ledenvereniging van de bouwsector, ondertekend. Het is een wederzijds engagement van de stad en aannemers, met inbegrip van hun onderaannemers en toeleveranciers.

Wederzijds engagement

Met de ondertekening van het charter engageert de bouwsector zich om zowel het transport van en naar de werf als de voertuigen en het materiaal zo verkeersveilig en duurzaam mogelijk te organiseren, en hinder zoveel mogelijk te beperken:

  • Het transport van en naar de werf dient steeds via de meest geschikte route te gebeuren.
  • De aannemer en zijn (toe)leveranciers gaan bij een transport na welk transportmiddel het meest geschikt is (emissieloos, niet-gemotoriseerd…).
  • De aannemer verbindt zich ertoe de werf en de werfactiviteiten steeds te beperken tot de ruimte die via de aanvraag inname openbaar domein werd voorzien. Dit geldt ook voor het laden en lossen.

Stad Antwerpen op haar beurt engageert zich onder andere tot:

  • Het uitgebreid communiceren over dit charter.
  • Verder zet de stad verder in op de ontwikkeling van een duidelijke routekaart, en ook op de ontwikkeling van een routeplanner die automatisch de meest geschikte route voor zware voertuigen kan genereren (bv. vermijden van kwetsbare locaties zoals schoolomgevingen).
  • Met dit charter wil stad Antwerpen ook een constructieve communicatie met de bouwsector opstarten rond veilige en duurzame stedelijke logistiek. Het is de eerste stap voor een bredere en constructieve samenwerking met de sector.
Bekijk reacties ( )