Confederatie Bouw trekt voluit veiligheidskaart

Confederatie Bouw
12 februari, 2019

Het jaarverslag 2017-2018 van de Confederatie Bouw staat volledig in het teken van veiligheid en preventie. Het kreeg de titel ‘Veiligheid in de bouw. Op weg naar een preventiecultuur’. Uit het voorwoord van voorzitter Paul Depreter en gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere blijkt dat het de Confederatie menens is!

Paul Depreter en Robert de Mûelenaere steken meteen al in de eerste zin van wal: “De Confederatie heeft resoluut besloten te strijden voor de verbetering van de veiligheid op de bouwplaatsen. Het BouwForum van februari 2018 was daaraan opgedragen, het is het thema van dit nieuwe jaarverslag en het zal het doel zijn van de grote bewustmakingscampagne over preventie.”

De voorzitter en gedelegeerd bestuurder merken terecht op dat veilig denken en handelen helaas nog niet zo vanzelfsprekend is in de bouwsector én vooral dat de vele arbeidsongevallen vermijdbaar zijn met de juiste instelling. Hiervoor verwijzen ze naar andere landen in Europa die het flink beter doen: “Het is voor iedereen evident dat men veilig moet kunnen werken. Het is een voorwaarde voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het zou dus ook de realiteit moeten zijn voor de ongeveer 200.000 werkenden die iedere dag op de Belgische bouwplaatsen aan de slag zijn. Maar helaas, dat is niet het geval. De statistieken van de arbeidsongevallen zijn in de afgelopen tien jaar merkelijk verbeterd, maar ze blijven veel te hoog.

De bouwsector neemt in zijn eentje meer dan 10% van alle arbeidsongevallen in België voor zijn rekening. Men mag deze cijfers niet toeschrijven aan het noodlot. Arbeidsongevallen kunnen vermeden worden als iedereen, zowel in de bouwbedrijven als bij de anderen die betrokken zijn bij een bouwproces, zijn verantwoordelijkheid voor ieders veiligheid ten volle opneemt. Andere Europese landen tonen ons de weg. Hun resultaten bewijzen dat de bouw zichzelf kan transformeren tot een sector die de risico’s van zijn activiteiten veel beter onder controle houdt. Ons gedrag en onze mentaliteit moeten dus verbeteren, en wel zo dat de Belgische bouw aansluiting vindt bij de landen met het minste ongevallen op bouwplaatsen.”

De beoogde preventiecultuur behoort tot de corebusiness van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwsector. Paul Depreter en Robert de Mûelenaere roepen op tot verandering: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou ons vertrekpunt moeten zijn. Het is dan volkomen natuurlijk om preventie te integreren in de fundamenten van onze bedrijfscultuur, en er een instrument van te maken voor het dagelijkse beheer van onze bouwplaatsen. De Confederatie wil verandering. Ze roept alle aannemers en hun partners in het bouwproces op om zich actief in te zetten om deze doelstelling te bereiken, en om van onze bouwplaatsen in de nabije toekomst veilige en gezonde werkplaatsen te maken.”

Ten slotte geven beide heren aan dat een preventiecultuur enkel ingang kan vinden met de volle medewerking van alle leidinggevenden in de sector: “De echte verandering moet komen van de wil van de aannemers, en van de bouwpartners om zich onverdroten in te zetten voor meer veiligheid in de bouw.”

Bekijk reacties ( )

Ontvang Safety My Priority News

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Safety My Priority News en blijf op de hoogte van al ons veiligheidsnieuws! U kunt op elk moment weer uitschrijven.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.